Tessellaatio

    Ohjeet tessellaation tekemiseen

  1. Mittaa ja leikkaa täydellinen neliö.
  2. Leikkaa neliön kahdesta kulmasta palaset ja teippaa ne neliön vastakkaiselle puolelle.
  3. Piirrä kuviosi ääriviivat kartongin kulmaan ja ala täyttämään koko kartonkia kuvioillasi.
  4. Kun kartonki on täynnä kuviotasi, voit alkaa koristella kuvioita (esim. värittämällä tai piirtämällä).
  5. Tessellaatiosi on nyt valmis. Siinä toistuu sama kuvio koko ajan.

tes5  tes3 tes2 tes1Tessellaatio